De samenwerking is de Kracht! Coopus financiert

Uw sociale onderneming oprichten of ontwikkelen?
Brusoc, uw financiële partner.

Voor wie?

Coopus is bestemd voor de oprichting en de ontwikkeling van sociale ondernemingen in het Brussels Gewest. Coopus mikt in de eerste plaats op de coöperatieven.

De tussenkomst van BRUSOCgebeurt via een maximaal bedrag gelijk aan de inbreng van de leden van de coöperatie, en bedrage van een maximaal bedrag gelijk aan de inbreng van de leden van de coöperatie, buiten deelnemingen van publieke investeerders.

De kapitaalexit is voorzien en maakt het voorwerp uit van een voorafgaandelijk overleg.

Uw sociale onderneming neemt de principes van het Europese netwerk EMES op en heeft een:

 • economische en ondernemende dimensie
 • Sociale dimensie
 • Beheersdimensie
Maximum 150000€
Voldoen aan de voorwaarden

UW SOCIALE ONDERNEMING BEANTWOORDT
AAN DE VOLGENDE CRITERIA:

 • Sociaal doel verbonden aan een economische activiteit van productie en van verkoop en/of diensten;
 • Bewezen economische leefbaarheid;
 • Ten dienste van de gemeenschap of van een specifieke groep van personen;
 • Geen financiële moeilijkheden;
 • Naleving van de beperking van winstuitkering voorzien voor de bedrijven met een sociaal doeleinde, dat het ten minste gaat om een onderneming erkend door de nationale raad voor samenwerking;
 • Winst ten voordele van het sociaal doeleinde;
 • Integratie van duurzame productie- en verbruikersprocedures;
 • Naleving van de loondruk met een verhouding van 1 tot 4;
 • Hoge graad van beheersautonomie (aantal van publieke vertegenwoordiger lager dan 25%);
 • Minimum 10 leden;
 • Principe 1 lid = 1 stem of stemrecht per persoon beperkt tot maximum 10% van de stemmen;
 • Minimum 5 leden in de raad van bestuur;
 • Inschakeling van de leden in een transparante en participatieve dynamiek.
Kent u Brusoc?

BRUSOC is gespecialiseerd in de financiering aangepast aan de oprichting of aan de groei van kleine ondernemingen.

BRUSOC beheert verscheidene financiële producten uitsluitend bestemd voor ondernemingen en verenigingen actief in de sociale economie.

COOPUS is een nieuw financieel instrument ontwikkeld door BRUSOC om de ontwikkeling van een duurzame en positieve economie voor het Brussels Gewest te ondersteunen.

U VOLDOET AAN DEZE VOORWAARDEN?

>> info@brusoc.be ou 02/548 22 11

U KOMT DE VOORWAARDEN NIET TEGEMOET EN HEBT VRAGEN?

>> info@brusoc.be ou 02/548 22 11

Brusoc logo